ห้างหุ้นส่วนจำกัด
โชคถนอม ขนส่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคถนอม ขนส่ง เปิดรับสมัครพนักงานขับรถส่งของ ดังต่อไปนี้ พนักงานติดรถขนยกสินค้า ตำแหน่งงาน 

 

1. รับสมัครด่วน

รับสมัครพนักงานขับรถส่งของ (รถกระบะ4ล้อ)

🚩 สถานที่ปฏิบัติงาน 49/93 ม.14 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120   (แมนฮัตตันนวนคร)

💰 เงินเดือน 12,000-15,000 (ไม่รวมเงินพิเศษ)

🤵 อัตรา 2

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– อายุ 18 ปีขึ้นไป

– มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์

– รักในงานบริการ

– ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

– มีใบขับขี่ 

สวัสดิการ

– ประกันสังคม

– ประกันชีวิต 

– ชุดยูนิฟอร์ม

– โบนัส

ติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ : 080-629-9198 (ไชยวัฒน์) 

                  092-413-2288 (แสงจันทร์)


2.

รับสมัครพนักงานขับรถส่งของ (รถ4ล้อจัมโบ้)

🚩 สถานที่ปฏิบัติงาน 49/93 ม.14 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 (แมนฮัตตันนวนคร)

💰 เงินเดือน 12,000-15,000 (ไม่รวมเงินพิเศษ)

🤵 อัตรา 2

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– อายุ 18 ปีขึ้นไป

– มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์

– รักในงานบริการ

– ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

– มีใบขับขี่ 

สวัสดิการ

– ประกันสังคม

– ประกันชีวิต

– ชุดยูนิฟอร์ม

– โบนัส

ติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ : 080-629-9198 (ไชยวัฒน์) 

                  092-413-2288 (แสงจันทร์) 


ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคถนอม ขนส่ง เปิดรับสมัครพนักงานขับรถส่งของ ดังต่อไปนี้ พนักงานติดรถขนยกสินค้า ตำแหน่งงาน 

 

1. รับสมัครด่วน

รับสมัครพนักงานติดรถขนยกสินค้า 

🚩 สถานที่ปฏิบัติงาน 49/93 ม.14 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120   (แมนฮัตตันนวนคร)

💰 เงินเดือน 9,000-12,000 (ไม่รวมเงินพิเศษ)

🤵 อัตรา 2

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– อายุ 18 ปีขึ้นไป

– มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์

– รักในงานบริการ

– ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

– มีใบขับขี่ 

สวัสดิการ

 

ติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ : 080-629-9198 (ไชยวัฒน์) 

                  092-413-2288 (แสงจันทร์) 


2.

รับสมัครพนักงานขับรถส่งของ (รถ4ล้อจัมโบ้)

🚩 สถานที่ปฏิบัติงาน 49/93 ม.14 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120   (แมนฮัตตันนวนคร)

💰 เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ

🤵 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

– อายุ 18 ปีขึ้นไป

– มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์

– รักในงานบริการ

– ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

– มีใบขับขี่ 

สวัสดิการ

– ประกันสังคม

– ประกันชีวิต

– ชุดยูนิฟอร์ม

– โบนัส

ติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ : 080-629-9198 (ไชยวัฒน์) 

                  092-413-2288 (แสงจันทร์) 


ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคถนอม ขนส่ง เปิดรับสมัคพนักงานขับรถส่งของ ดังต่อไปนี้ พนักงานติดรถขนยกสินค้า ตำแหน่งงาน 

 

1. รับสมัครด่วน

รับสมัคพนักงานขับรถส่งของ (รถกระบะ4ล้อ)

🚩 สถานที่ปฏิบัติงาน 49/93 ม.14 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120   (แมนฮัตตันนวนคร)

💰 เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ

🤵 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สวัสดิการ

– ประกันสังคม

– ประกันชีวิต 

– ชุดยูนิฟอร์ม

– 

ติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ : 080-629-9198 (ไชยวัฒน์)


2.

รับสมัคพนักงานขับรถส่งของ (รถ4ล้อจัมโบ้)

🚩 สถานที่ปฏิบัติงาน 49/93 ม.14 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120   (แมนฮัตตันนวนคร)

💰 เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ

🤵 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สวัสดิการ

– ประกันสังคม

– ประกันชีวิต

ติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ : 080-629-9198


ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคถนอม ขนส่ง เปิดรับสมัคพนักงานขับรถส่งของ ดังต่อไปนี้ พนักงานติดรถขนยกสินค้า ตำแหน่งงาน 

 

1. รับสมัครด่วน

รับสมัคพนักงานขับรถส่งของ (รถกระบะ4ล้อ)

🚩 สถานที่ปฏิบัติงาน 49/93 ม.14 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120   (แมนฮัตตันนวนคร)

💰 เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ

🤵 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สวัสดิการ

– ประกันสังคม

– ประกันชีวิต 

– ชุดยูนิฟอร์ม

– 

ติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ : 080-629-9198 (ไชยวัฒน์)


2.

รับสมัคพนักงานขับรถส่งของ (รถ4ล้อจัมโบ้)

🚩 สถานที่ปฏิบัติงาน 49/93 ม.14 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120   (แมนฮัตตันนวนคร)

💰 เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ

🤵 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สวัสดิการ

– ประกันสังคม

– ประกันชีวิต

ติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ : 080-629-9198


ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคถนอม ขนส่ง เปิดรับสมัคพนักงานขับรถส่งของ ดังต่อไปนี้ พนักงานติดรถขนยกสินค้า ตำแหน่งงาน 

 

1. รับสมัครด่วน

รับสมัคพนักงานขับรถส่งของ (รถกระบะ4ล้อ)

🚩 สถานที่ปฏิบัติงาน 49/93 ม.14 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120   (แมนฮัตตันนวนคร)

💰 เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ

🤵 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สวัสดิการ

– ประกันสังคม

– ประกันชีวิต 

– ชุดยูนิฟอร์ม

– 

ติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ : 080-629-9198 (ไชยวัฒน์)


2.

รับสมัคพนักงานขับรถส่งของ (รถ4ล้อจัมโบ้)

🚩 สถานที่ปฏิบัติงาน 49/93 ม.14 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120   (แมนฮัตตันนวนคร)

💰 เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ

🤵 อัตรา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สวัสดิการ

– ประกันสังคม

– ประกันชีวิต

ติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ : 080-629-9198