ห้างหุ้นส่วนจำกัด
โชคถนอม ขนส่ง

บริจากเงินสมทบทุน